Triángel - Hola mis queridos drugos!Gravació per al programa de TV3 "Un tal Jaç"(2010)